Masseleveranser fra Svolvær Maskinstasjon

Svolvær Maskinstasjon tilbyr salg og levering av alle typer masser.

Sand:

0-8 mm – For innblanding i betong, omfyllingsmasser tilrør, kabler og septikktanker. Er også godt egnet som underlag i forbindelse med brostein bygging.

Grus:

0-16 mm - Egner seg godt på vei og parkeringsplasser. Kan også brukes til innblanding i betong, og til oppfyllingsmasse.

Singel:

8-16 mm / 16-25 mm – Egner seg til gangveier og dreneringsgrøfter.

Pukk:

16-65 mm – Pukk egner seg som underlag til veier og til grunnarbeide.

Kult:

Dette er betegnelse på størrelser fra 20 til 300 mm. Kult brukes ofte til veibygging.

Strøsand:

Dette er en sandtype som brukes til å strø glatte veier, fortau og parkeringsplasser.

Plantejord:

Vi leverer nordnorsk kvalitetsjord. Jorda er tilsatt kalksand.

Ta kontakt med oss

Ønsker du mer informasjon om våre tjenester og produkter?

Fyll ut skjemaet eller send epost på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vi tar kontakt så snart som mulig.

 
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input